Wnioskowanie

Obsługa procesu związanego z wnioskami – dotyczącymi: nieobecności w pracy, planowanej obecności poza miejscem pracy, odbić zegarowych lub nadgodzin – jeszcze nigdy nie była tak prosta. Moduł Wnioskowanie składa się z kilku części:

1. Kalendarz osobowy

Pracownik, składając wniosek, musi wybrać z listy, czego wniosek dotyczy:  

  • obecność - np. szkolenie, spotkanie, wolontariat;  
  • nieobecność - np. urlop wypoczynkowy, delegacja, odbiór nadgodzin, itp.;
  • odbicie - odbicie kart godzinowych przy wejściu lub wyjściu; 
  • nadgodziny - wniosek o nadgodziny do zapłaty, nadgodziny-awarie;
  • wyjścia prywatne - wniosek o wyjście prywatne i odpracowanie wyjścia prywatnego. 

Po wybraniu odpowiedniego wniosku pojawią się dalsze pola do wypełnienia przez użytkownika. Każdy wniosek składa się z czytelnego i intuicyjnego formularza umiejscowionego nad kalendarzem. Złożony wniosek od razu pojawia się na kalendarzu, co ułatwia kontrolę nad ich składaniem i procedowaniem. Wniosek, dopóki nie zostanie zatwierdzony/odrzucony przez przełożonego, ma status „oczekujący” (oznaczony innym kolorem niż wniosek już zaakceptowany).

 

2. Lista wniosków 

Przy zaznaczeniu opcji „Moje wnioski” użytkownik ma wgląd w listę wniosków, które złożył. W łatwy sposób może sprawdzić kiedy brał urlop, na ile dni i z jakiego powodu. Przy wniosku widnieje również jego aktualny status. Wnioski, które nie zostały zaakceptowane, pracownik może anulować. Użytkownik z rolą managera ma dodatkowo możliwość zaznaczenia opcji „Wnioski moich podwładnych”.  Znajdują się tam wszystkie wnioski wysłane przez osoby z jego zespołu. Z poziomu tego widoku manager ma także możliwość akceptacji lub odrzucenia wniosków oczekujących wniosków złożonych przez swoich podwładnych. 

 

3. Kalendarz grupowy

Umożliwia szybką analizę czasu pracy swoich podwładnych. Pozwala określić m.in. kto w danym dniu ma zaplanowaną pracę i jest obecny bądź nieobecny, kto ma wnioski o nieobecności w jakie dni. Dostępny mamy kalendarz grupowy, na którym szybko możemy podejrzeć aktualne wnioski naszych podwładnych czy też ocenić czy któryś z podwładnych ma wyjątki do obsłużenia np. powinien być w pracy, a go nie ma. Na podstawie tego widoku przełożony w prosty i szybki sposób jest wstanie planować pracę swojego zespołu aby zabezpieczyć ciągłość produkcji. 

 

Instagram

Ta strona używa plików cookie do przechowywania danych. Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na pracę z tymi plikami. Polityka prywatności.